Informace podaná dle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost p. Mirko Fuchse, Žižkova 1297 Český Brod