Informace 1. SčV, a.s.

Vážení,

dle pokynu generálního a finančního ředitele Ing. Ivana Eise si Vás dovoluji informovat, že vedení společnosti 1. SčV,a.s. bedlivě sleduje vývoj situace ve věci šířící se nákazy COVID-19 a přijalo tak opatření k zajištění minimalizace dopadů na provoz společnosti, zejména na zajištění kontinuity dodávek pitné vody a odvádění a čištění vody odpadní.

 

Z důvodu zamezení přenosu nákazy žádáme naše klienty o omezení veškerých osobních schůzek a kontaktů a jejich nahrazení, v maximální možné míře, elektronickou komunikací.

 

O dalším vývoji Vás, v případě změněné situace, budeme bezprostředně informovat.